http://www.nordiskjournalistikk.org/

journalist program
Samarbeidsprosjekt mellom lærere og elever i den nordiske
Opplæring av presentasjon og datainnsamling